Да умрам за среќа

Published on 04/28,2018

„Чија жртва и чиј роб сум?“, се прашувам.

Своја?

Негова?

Сираче?

Да знаев, да научев како да се носам со тагата брош ќе ја сторев и гордо ќе ја покажував

„погледни свету како ми сјаат очите после солзите“.

Не научив, можеби и никогаш нема да научам. 

Можеби никогаш нема да умеам да умрам за среќа. 


Comments

Leave a Reply

Додај коментар

Запамти ме